ideas-for-landingpages

AMAZONE'ye hoþgeldiniz

Tarým ve þehir teknolojileri için tüm dünyadaki güçlü ortaðýnýz.

Halen bir aile þirketi olan ve merkez ofisi Osnabrück / Almanya'da bulunan AMAZONE-Group 1883 yýlýnda kurulmuþtur.

2.500 'ü aþkýn çalýþanýmýzla þunlarý üretiyoruz:

  • Toprak hazýrlama, gübreleme ve bitki koruma için zirai makinalar ve
  • Çim bakýmý ve kýþ uygulamalarý için þehir makinalarý.

AMAZONE dünya üzerindeki birçok ülkede pazarýnýn lideridir.Üretim programýmýzda kültüvatörler, diskharrowlar, hafif tip kesek ve sap parçalama makinalarý, aðýr tip anýz bozma makinalarý, merdaneler, ekim makinalarý, hassas ekim makinalarý, asýlýr tip ilaçlama makinalarý, çekilir tip ilaçlama makinalarý, asýlýr ve çekilir tip gübre serpme makineleri, çim biçme makinalarý ve kýþ uygulama makinalarý bulunmaktadýr.

AMAZONE size en iyi kaliteyi ve en son teknolojiyi makul fiyatlarla sunar.

Satış partneri

Kutlucan Bicerdöver ve Tractor San. Tic. Ltd. Sti.

Istanbul Cad. Istanbul Carsisi No 48/19-20
06060 Ankara
Turkey
Tel: +90 312 342 3123
Faks: +90 312 342 3127

AMAZONE 1883 videosu

AMAZONEN-WERKE, gübre serpme makineleri, ekim makineleri, aktif (ağır tip toprak mikserleri ve toprak mikserleri) ve pasif (diskli çapalar ve mikserler) toprak işleme, hassas tohum ekme makineleri ve ilaçlama makineleri alanında uzman firmadır. Ayrıca AMAZONE, uzun yıllardır park ve yeşil alan bakımının yanı sıra kış dönemi çalışmaları için yüksek performanslı makineler de sunmaktadır. Diğer tüm ayrıntıları bu videodan öğrenebilirsiniz! 

rızanıza ihtiyacımız var

Bu içerik harici bir sunucu tarafından sağlanmaktadır. İçeriği etkinleştirirseniz, kişisel veriler işlenecek ve çerezler ayarlanacaktır.