Médiacsomag letöltése

Megoldás az automatizált és autonóm talajművelésre 

Cenio AutoTill rendszerrel, AgBot használatával
Cenio AutoTill rendszerrel, AgBot használatával

A mulcskultivátorokhoz újonnan kifejlesztett AutoTill rendszer lehetővé teszi a gép automatikus beállítását és működés-ellenőrzését. Ennek a rendszernek a használatával a gép automatikusan beállítja magát az előre meghatározott paramétereknek (munkamélység és sebesség) megfelelően, és önállóan képes felügyelni a gép működését.

Az első szakaszban az AutoTill egy szabványos traktorral kombinálva ISOBUS-on keresztül képes felügyelni a gép működését, valamint figyelmeztetni a gép vezetőjét a gép problémáira.

Útmérőrendszer a munkamélység beállításához az utánfutóhengeren keresztül
Útmérőrendszer a munkamélység beállításához az utánfutóhengeren keresztül

A második szakaszban a rendszer egy szabványos traktorral és egy AgXeed boxszal kombinálva ISOBUS-on keresztül képes kommunikálni, és a gépben lévő érzékelőkön keresztül önállóan tud reagálni a hibaüzenetekre, problémákra. Ez tehermentesíti a járművezetőt, és több ideje marad arra, hogy a környezetére koncentráljon. 

A harmadik szakaszban az AutoTill egy robot segítségével önállóan dolgozik. Az ISOBUS-on keresztül történő kommunikációnak köszönhetően ebben a szakaszban a kultivátor képes kommunikálni a robottal, felügyelni a gép működését, valamint önállóan reagálni a művelési folyamat szabálytalanságaira. Szükség esetén a mulcskultivátor arra utasítja a robotot, hogyan oldjon meg egy esetleges problémát. Ez biztosítja az autonóm művelés magas szintű üzembiztonságát.

Az AutoTill a második szakaszban a hosszú munkanapok során, nagy munkasebesség mellett mutatja meg igazán az erősségeit. Különösen a nagy munkaszélességű gépeknél fordul elő gyakran, hogy a porképződés miatt nehéz a teljes gépet felügyelni a fülkéből. Ez a vezető fokozott megterheléséhez vezet. 

Különböző érzékelők segítik a gép működésének felügyeletét

Különböző érzékelők segítik a gép működésének felügyeletét

 1. A vontatójárművel kapcsolatos információk
 2. A túlterhelés elleni védelem aktivitása
 3. A munkamélység beállítása
 4. Az eltömődések elkerülése
 5. A csoroszlya kicsorbulásának észlelése
 6. A hengerfordulatszám felügyelete

Az AutoTill funkció viszont támogatja és tehermentesíti a járművezetőt a munka során. Ez azt jelenti, hogy még a hosszú munkanapok sem jelentenek problémát a vezető számára, és fenntartható a munka folyamatosan magas szintje is.

A harmadik szakasz nagy előnye, hogy a gép az érzékelőrendszernek köszönhetően önvezetésre is alkalmas. Ennek jelentősége a jövőben tovább fog nőni a szakképzett munkaerő hiánya miatt a mezőgazdaságban. 

Az autonóm talajművelés sikeres használata érdekében az AMAZONE az AutoTill-t különböző érzékelőrendszerekkel látta el a mulcskultivátorok folyamatainak nyomon követésére.

Az AutoTill működését a gépben különböző, folyamatfelügyelet-támogató érzékelőrendszerek segítik elő. 

A második és harmadik szakasz munkamélységének automatikus beállítása

Szükségünk van az ön beleegyezésére

Ezt a tartalmat egy külső szerver biztosítja. Ha aktiválja a tartalmat, akkor személyes adatokat dolgozunk fel, és sütiket állítunk be.

A mulcskultivátorral végzett mindennapi munka egyik nehézsége a gép talajjal párhuzamos beállítása, ha különböző mélységekben dolgozik. Az egyenletes művelés csak a váznak a talajjal párhuzamos beállításával és egy felső függesztőkar segítségével biztosítható.

A vázon lévő dőlésérzékelőknek és a henger mélységhatároló munkahengerére szerelt útmérőrendszernek köszönhetően a munkamélység automatikusan állítható be a talajnak megfelelően. A traktort a hárompontos összeköttetésben összekapcsolt mulcskultivátorral összekötve a hátsó fogak mélysége először az AutoTill segítségével, az utánfutóhengeren keresztül változtatható. A dőlésérzékelő ezután jelet küld a traktornak a felső függesztőkar hosszának megváltoztatására. Ez beállítja a felső hidraulikus függesztőkar hosszát, amíg a dőlésérzékelőtől azt a jelet nem kapja, hogy a kultivátor ismét párhuzamos a talajjal. Az első és hátsó fogak ekkor ugyanolyan mélységben dolgoznak.

Ez egyrészt biztosítja a gép helyes beállítását, másrészt a művelés tervezésekor különböző munkamélységekkel lehet számolni. 

Állandó üzembiztonság

A mulcskultivátorokat a vázmagasság, illetve a fogak távolsága és elrendezése tekintetében úgy tervezték, hogy még nagy mennyiségű szerves anyag és talaj is át tudjon haladni a munkagépen. 

A túlterhelés elleni védelem felügyelete a talajviszonyok feltérképezése érdekében
A túlterhelés elleni védelem felügyelete a talajviszonyok feltérképezése érdekében

Kedvezőtlen körülmények között azonban előfordulhat eltömődés, például a gabona megdőlése miatt. Ebben az esetben különösen az önvezetés szempontjából fontos, hogy az ilyen eltömődéseket az AutoTill időben felismerje és elhárítsa. A rendszer a normál traktorral végzett automatizált munka során is további támogatást nyújt a járművezetőnek. Ily módon az AutoTill már a gépben lévő olyan eltömődéseket is felismeri, amelyeket a vezető a művelés során nehezen vagy egyáltalán nem láthat a porképződés miatt. Ez tovább növeli a gép üzembiztonságát.

 

Beépített eltömődésérzékelés a csoroszlyasorban
Beépített eltömődésérzékelés a csoroszlyasorban

Az AutoTill rendszerrel az AMAZONE egy olyan mechanikai funkciófelügyeleti rendszert fejlesztett ki

Az AutoTill rendszerrel az AMAZONE egy olyan mechanikai funkciófelügyeleti rendszert fejlesztett ki, amely érzékeli a gépben a szerves anyagok által okozott eltömődések kezdetét, és megakadályozza a teljes eltömődést. Az érzékelés a csoroszlyasorba épített nyomógombok segítségével történik. Ezek idejekorán észlelik, ha szerves anyag vagy talaj kerül a gépbe, figyelmeztető üzenetet adnak a járművezetőnek, és kezdeményezik a probléma elhárítását. Ennek a mechanikának a nagy előnye a kamerarendszerekkel szemben az üzembiztonság. A kamerarendszerek hatékonysága a talajművelés során keletkező por miatt véges. Ezenkívül a kamerák a talajművelés során gyakran ki vannak téve a kövek és a talaj hatásának, ami gyorsan károsíthatja a kamerákat.

Ezenkívül a henger haladási sebességét is mérik, és összehasonlítják a traktor sebességével. A traktor és a henger haladási sebessége közötti különbség kiszámításával a henger elcsúszása érzékelhető. Ez lehetővé teszi a talaj utánfutóhenger előtti felhalmozódásának észlelését. 

Az eltömődés problémájának megoldására különböző stratégiákat állnak rendelkezésre az AutoTill rendszerben. 

Az egyik megoldási stratégia például az, hogy amikor a rendszer eltömődést észlel, csökkenti a munkamélységet és a sebességet, és lehetővé teszi, hogy az eltömődés a csoroszlyasoron belül megszűnjön. Az AutoTill rendszerben lehetőség van további megoldási változatok tárolására a talajtípusoknak és a felszíni szerves anyagoknak megfelelően, és ezek kiválasztására az előzetes tervezés során, megoldási stratégiaként. 

Ez biztosítja, hogy a gép önállóan reagáljon a problémás helyzetekre, és még nehéz körülmények között is autonóm módon működjön. Az automatizált munka ráadásul a járművezetőt is tovább tehermentesíti. 

A túlterhelés elleni védelem felügyelete 

A túlterhelés elleni védelem felügyelete lehetővé teszi a kultivátor teljesítményhatárainak ellenőrzését. Ez segítséget nyújt a szerszámok és a megfelelő munkamélység kiválasztásában. Például 80 mm széles csoroszlyákkal és 350 mm-es szárnyas kapákkal történő mélyebb művelés esetén a csoroszlya cseréjére vonatkozó ajánlás váltható ki, ha a túlterhelés elleni védelem ismételten működésbe lép. 

Ennek megfelelően a beállított „Munkamélység 30 cm” és „Munkasebesség 10 km/h” paraméterekkel az AutoTill ajánlása megjeleníthető a terminálon, hogy ebben az esetben 40 mm-es keskeny kapára váltson a gép. Ez csökkentheti a kultivátor terhelését, a csoroszlyák kopását és az üzemanyag-fogyasztást.
 
A rendszer emellett képes felismerni a talajviszonyokat, a csoroszlya elakadását és a talajban lévő nagyobb köveket, és azokat célzottan fellazítja vagy utólag eltávolítja. 

Induktív érzékelő a csoroszlyák ellenőrzéséhez
Induktív érzékelő a csoroszlyák ellenőrzéséhez

A csoroszlyacsúcsok felügyelete

A mulcskultivátor nagyfokú üzembiztonsága és a munka minősége érdekében a csoroszlyacsúcsokat egy induktív érzékelő felügyeli. Ez az érzékelő képes észlelni, ha a csoroszlya csúcsa például egy kővel való ütközés miatt kicsorbul. Ez a felügyelet a járművezetőt közvetlenül figyelmezteti, ha egy csúcs hibás. Ez lehetővé teszi, hogy a vezető a csúcsot még azelőtt kicserélje, hogy a késacél elhasználódna. Ily módon minimalizálhatók a leállásidők és a kopási költségek.

AutoTill az automatizált és autonóm vezetéshez

Az AutoTill segítségével mostantól lehetőség van a mulcskultivátor és egy ISOBUS funkcióval ellátott szabványos traktor együtt történő, automatikus használatára, amely támogatja a vezetőt a munkagép használatában. Ez azt jelenti, hogy még a hosszú munkanapok sem jelentenek már problémát a járművezető számára.

Az önálló munka előnye a terepen felmerülő problémák önálló felismerésében és megoldásában rejlik. A 3A koncepcióval (Advanced Automation and Autonomy – a nyitott partnerség a nagyobb hatékonyságért és felhatalmazásért) kombinálva lehetővé válik a használat megtervezése, a biztonságos és autonóm talajművelés, valamint a használat dokumentálása. A traktor és a munkagép közötti kommunikációnak köszönhetően a művelés során a problémás helyzetek önállóan megoldhatók. Ez lehetővé teszi az autonóm traktorok és talajművelő gépek rendkívül hatékony használatát 24 órás műszakokban.

Bulb_hnien_Version1-kl-3_rechts

 • A talajművelés automatizálható, és a járművezető tehermentesíthető
 • A rendszer robotokkal kombinálva, autonóm módon is működtethető
 • A folyamat hibáit felismeri és automatikusan megakadályozza a rendszer
 • A személyzeti kiadások csökkennek
 • Növeli a hatékonyságot, csökkenti a munkaerő- és gépköltségeket